26 sierpnia 2019

Informacja przesłana do Ministra Edukacji Narodowej przez Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach przeprowadzonej w sześciu województwach kontroli P/18/071 „Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej”

Załączniki

Informacja NIK
Data: 2019-08-26, rozmiar: 22 KB