29 maja 2018

Bezpieczeństwo uczniów w czasie upałów

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy  szkół i placówek oświatowych
z województwa zachodniopomorskiego,              

W związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi, tj. wysokimi temperaturami powietrza, a także niepokojącymi informacjami, dotyczącymi prowadzenia niektórych zajęć lekcyjnych poza pomieszczeniami szkolnymi w godzinach bardzo intensywnego nasłonecznienia, przypominam Państwu o konieczności zapewnienia uczniom właściwych warunków podczas realizacji zajęć organizowanych przez szkołę.

W myśl §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Jednocześnie informuję, że Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie wydał komunikat zawierający zasady bezpieczeństwa podczas upałów.

Więcej informacji dotyczących ostrzeżenia obowiązującego od 29 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. znajduje się pod adresem: www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=8985

                                                                             

Zachodniopomorski Kurator Oświaty 
Magdalena Zarębska – Kulesza