17 listopada 2021

Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza dla nauczycieli, uczniów i rodziców

Ze  środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach  Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza dla nauczycieli, uczniów i rodziców  dostępna na stronie https://pwpp.uksw.edu.pl/.

Materiały zamieszczone na platformie kierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i  ponadpodstawowych, wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i  młodzieżowych ośrodków socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).

Wszystkie szkolenia i konsultacje w ramach poradnictwa są bezpłatne i w formie online. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia, które systematycznie będą uzupełniane.

Aktualne propozycje w ofercie platformy: 

 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa psychologicznego i pedagogicznegodla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów w m. in w następujących obszarach:
  1. wsparcie emocjonalne i informacyjne w bieżących trudnych sytuacjach dzieci, młodzieży i dorosłych
  2. rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
  3. praca z zespołem klasowym,
  4. przezwyciężanie trudności w komunikacji i w relacjach,
  5. przewlekły stres,
  6. wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  7. i inne
 • prowadzenie bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli, rodziców i specjalistów.

Szkolenia online powadzone metodą warsztatową.

Aktualnie oferta zawiera kilkadziesiąt szkoleń z następujących obszarów:

 1. Budowania wspierających relacji z uczniem
 2. Wzmacnianie odporności psychicznej
 3. Wykorzystania relacji socjoterapeutycznej w codziennej pracy wychowawczej
 4. Komunikacji empatycznej opartej o porozumienie bez przemocy,
 5. Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 6. Radzenia sobie z trudnymi emocjami jak złość, wstyd, poczucie winy,
 7. Kompetencje głębokie w pracy nauczyciela
 8. Pomoc uczniom z krótkowzrocznością

Wkrótce zostanie poszerzona o następujące obszary:

 1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 3. Rozwijanie warsztatu metodycznego nauczycieli i wychowawców
 4. Profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych
 5. Edukacja domowa
 6. i  inne