13 marca 2019

II Akcja Misyjna – Okulary dla Afryki

Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przy współpracy z panem dr. hab. n. med. prof. PUM Jerzym Sieńko organizują II Akcję Misyjną zatytułowaną „Okulary dla Afryki”.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Zebrane okulary zostaną przekazane szpitalowi w miejscowości Wamba w centralnej Kenii. Czas zbiórki to Wielki Post 2019. Okulary lecznicze mogą być zarówno używane, jak i nowe. Zebrane przedmioty można przynosić do parafii lub do szkół, które wyrażą wolę przeprowadzenia akcji misyjnej wśród uczniów i wiernych Archidiecezji. Docelowo zebrane okulary powinny zostać przekazane do Wydziału Wychowania Katolickiego w Kurii Metropolitalnej przy ul. Papieża Pawła VI nr 4 w Szczecinie.

Misje w Kenii można wspomóc także darem materialnym. Z zebranych pieniędzy chcemy w tym roku zakupić, dla sierocińca w Wambie, prowadzonego przez siostry zakonne z Indii, w którym przebywają niepełnosprawne dzieci: pralkę przemysłową oraz pielucho-majtki. Pragniemy także ufundować stoły i ławki do stołówki parafialnej, z której korzystają dzieci uczące się w Szkole Podstawowej w Kipsing.

Zapraszamy wszystkich, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, do tej „wędrówki od serca do dłoni” dla wsparcia Kościoła misyjnego.