22 marca 2019

Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy – ADRES MAILOWY DO KONTAKTU

Szanowni Państwo,

w związku z coraz większą liczbą obywateli polskich powracających z zagranicy  i osób nie będących obywatelami polskimi  przybywającymi do naszego regionu, utworzyliśmy adres mailowy zagranica@kuratorium.szczecin.pl, na który można będzie przesyłać pytania, wyrażać wątpliwości, czy przedstawiać problemy dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy.

Będziemy starali się na wszystkie te pytania odpowiadać, ale chcemy także, na bazie przekazywanych przez Państwa informacji, budować kolejne konferencje, spotkania, warsztaty i szkolenia.