8 marca 2019

Konferencja matematyczna – nowa podstawa programowa (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zapraszają nauczycieli matematyki na konferencje poświęcone nowej podstawie programowej. Prelegentem będzie dr hab. Maciej Borodzik, jeden z autorów podstawy programowej.

Konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych odbędzie się 13 marca w godzinach 

14.30 – 17.30 w sali konferencyjnej ZCDN-u w Szczecinie, przy ulicy gen. J. Sowińskiego 68.

Rekrutację prowadzi ZCDN w Szczecinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  https://szkolenia.zcdn.edu.pl/konferencja-nowa-podstawa-programowa-z-matematyki-dla-szkol-ponadpodstawowych

Zakres :

  1. Założenia nowej podstawy programowej.
  2. Zmiany w podstawie. Czym są spowodowane, jak je interpretować?
  3. Możliwości i ograniczenia nowej podstawy programowej.
  4. Egzamin maturalny w świetle nowej podstawy.

Przewidziana jest część warsztatowa.

Konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych odbędzie się 14 marca w godzinach

14.30 – 17.30 w auli Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie, przy ulicy Orawskiej 1. 

Rekrutację prowadzi ODN w Szczecinie. Zgłoszenia do 11 marca 2019r.  na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Zakres:

  1. Cele i założenia nowej podstawy programowej.
  2. Szczegółowy opis nowej podstawy z położeniem nacisku na zmiany w stosunku do poprzedniej podstawy do szkół podstawowych i gimnazjów.
  3. Egzamin ósmoklasisty.
  4. Wskazówki metodyczne w realizacji.

Przewidziana jest  część warsztatowa.

Konferencje są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy .

Maciej Borodzikmatematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii i teorii osobliwości. Adiunkt w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Układów Dynamicznych) oraz profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematycznym PAN.