21 stycznia 2019

Apel Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie do przedsiębiorców o podjęcie działań organizacyjnych i profilaktycznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na odrę

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego

W związku z wystąpieniem na terenie województwa zachodniopomorskiego przypadków podejrzeń zachorowań na odrę wśród osób dorosłych i  mając na uwadze znaczenie  szczepień ochronnych przed skutkami  zachorowań na odrę osób dorosłych oraz  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w  placówkach oświatowych zwracam się do Państwa  z gorącym apelem o docenienie wagi problemu.

Należy wyraźnie podkreślić, że dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Odra jest groźna nie tylko  z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich powikłań.

W załączeniu apel Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy  w Szczecinie do przedsiębiorców o podjęcie działań organizacyjnych i profilaktycznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na odrę.

Załączniki