22 stycznia 2019

Informacja dotycząca wzrostu częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa zachodniopomorskiego

Mając na względzie poczucie odpowiedzialności społecznej oraz biorąc pod uwagę efekty i wyniki realizowanego przez Miasto Szczecin  programu „Przeciwdziałanie nadwadze  i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat” (m. in., – zmniejszenie częstotliwości występowania otyłości u dzieci ze Szczecina,  redukcję  masy ciała dzieci poddanych interwencji, wczesne wyselekcjonowanie grupy dzieci  z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych, wprowadzenie prawidłowych nawyków dotyczących zdrowego stylu życia),  gorąco zachęcam Państwa  do  udziału w takim programie i w innych  z zakresu polityki zdrowotnej na rzecz uczniów szkół na Państwa terenie. 

W ostatnich latach obserwuje się w populacji dziecięcej wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych – m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo – naczyniowych, chorób układu kostno-stawowego, wad postawy. Wzrost występowania nadmiaru masy ciała wiąże się przyczynowo z innymi czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych: małą aktywnością fizyczną oraz zaburzeniami odżywiania.

Dzięki zmianie nawyków żywieniowych oraz podniesieniu poziomu aktywności fizycznej możemy dążyć do poprawy stanu zdrowia ludności, w szczególności dzieci i młodzieży.

Dlatego też,  uwzględniając  potrzebę wprowadzenia programów pozwalających na dokonanie zmian w zachowaniach zdrowotnych dzieci Miasto  Szczecin zdecydowało się na realizację od 2016 roku  programu  „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8  lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”, który przyniósł wymierne efekty.

Szczegóły dot. udziału  i realizacji programów polityki zdrowotnej  na rzecz uczniów szczecińskich szkół podstawowych tj.:

1) Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych,

2) Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych,

3) Program profilaktyki wad postawy schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych,

4) Program „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych – Odważna ósemka”

znajdziecie Państwo na stronach:

– link do  pierwszych trzech programów umieszczony na Portalu Edukacyjnym  Biuletynu Informacji  Publicznej  Urzędu Miasta Szczecin https://pe.szczecin.pl/chapter_201382.asp 

– link do  informacji z zakresu realizowanego w latach 2016-2018 programu polityki zdrowotnej  Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych – Odważna ósemka  http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50255.asp