22 lipca 2022

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Zarządzenie Nr 30/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lipca 2022r. zmieniające zarządzenie nr 3/2022 z 28 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 w województwie zachodniopomorskim

Załączniki

Zarządzenie nr 30 z 2022
Data: 2022-07-22, rozmiar: 16 KB