27 lipca 2022

Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa zachodniopomorskiego (stan na dzień 25.07.2022r.)

Załączniki