5 czerwca 2020

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do hufców pracy i ośrodków szkolenia i wychowania

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do hufców pracy i ośrodków szkolenia i wychowania (bezpłatne zakwaterowanie w internacie i całodzienne wyżywienie).


Uczestnicy mają możliwość uzupełnienia wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) oraz w szkołach branżowych I stopnia.

Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, w którym zechce się kształcić. Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest we własnych warsztatach lub u pracodawców na podstawie porozumień oraz indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z uczestnikami OHP. Najczęściej wybierane przez uczestników OHP zawody to m.in. fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, stolarz, elektryk.

Młodzież OHP ma możliwość udziału w projektach europejskich, wymianach międzynarodowych, dodatkowych kursach zawodowych, a w czasie wolnym rozwija swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych, turystycznych i kulturalnych.

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

Dane kontaktowe:
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie ul. Dworcowa 19
tel. (91) 81-27-981 wew. 145 e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl