26 maja 2020

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie zachodniopomorskim

Zarządzenie nr 14/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wraz z załącznikami