3 grudnia 2018

Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w 2019 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty  informuje, że termin składania wniosków o nadanie:

–  orderów i odznaczeń państwowych upływa 10 stycznia  2019 r.

–  Medali Komisji Edukacji Narodowej upływa 31 stycznia 2019 r.

–  nagród Ministra Edukacji Narodowej upływa 31 maja 2019 r.

–  nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty upływa 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach:

Załączniki