8 listopada 2019

Informacja o terminie i trybie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i medali państwowych oraz resortowych w 2020r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty informuje o terminie i trybie składania wniosków o nadanie odznaczeń i medali państwowych oraz resortowych.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki