21 sierpnia 2019

„Od grosika do złotówki”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie
szkół podstawowych
województwa
zachodniopomorskiego                                                                       

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości  w Warszawie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem  jest  przygotowanie  dzieci     i młodzieży do  życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej  i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, działającej obecnie w 118 krajach. Fundacja w bieżącym roku obchodzi 100-lecie działalności. Dotychczas w Jej programach wzięło udział ponad 7 milionów uczniów z całej Polski, a w roku 2018/2019 uczestniczyło około 330 tysięcy młodych ludzi.

„Od grosika do złotówki” jest jedynym projektem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości skierowanym do uczniów I etapu kształcenia  w szkołach podstawowych.  Zawiera on także zagadnienia z szeroko pojętego bezpieczeństwa. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. Umożliwia realizację kierunków polityki oświatowej ogłoszonej przez MEN na rok szkolny 2019/2020 (rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, wychowanie  do wartości).  Koordynatorem projektu jest p. Bogusława Rajska.

Szczegółowe informacje o projekcie