Kategoria: Inne działania edukacyjne

26 marca 2021

VIII edycja Programu mPotęga

Fundacja mBanku rozpoczęła nabór projektów do VII edycji Programu mPotęga. Dla autorów projektów edukacji matematycznej – szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne – czekają granty do 8 tys. zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie mPotęga.

2 marca 2021

Zaproszenie udziału w I Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej pt. „Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego! Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z Zespołem Badawczym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej pt. „Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji”. Podczas konferencji przedstawione i omówione […]

18 grudnia 2020

Projekt edukacyjny „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza najmłodszych do udziału w projekcie edukacyjnym „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”. Dotychczasowa forma zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną została zmieniona – spotkania edukacyjne w szkołach zastąpiły zajęcia online. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: https://gitd.gov.pl/edukacja/bezpieczna-szkola-tirka/

16 grudnia 2020

„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać” – Ogólnopolska Kampania Społeczna

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Agencja Reklamowa RADNA Sp. z o.o. realizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w […]

1 grudnia 2020

Prestudia.pl – wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych

Organizacja pozarządowa – Fundacja Imperio ze Słupska- realizuje projekt wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych w ramach dotacji MEN. Na stronie www.prestudia.pl zamieszczane są wykłady z różnych dziedzin rozwijające zdolności, poszerzające wiedzę i inspirujące rozwój młodych ludzi. Projekt jest skierowany do uczniów szkół średnich. Możliwe jest bezpłatne wykorzystanie wykładów (także podczas nauki zdalnej). Udział specjalistów/ekspertów z […]

18 listopada 2020

XI edycja Funduszu Naturalnej Energii z rekordowym budżetem na projekty ekologiczne

GAZ-SYSTEM rozpoczyna XI edycję Funduszu Naturalnej Energii. Jest to konkurs grantowy na dofinansowanie projektów o tematyce ekologicznej. W tym roku łączna kwota wsparcia wynosi blisko pół miliona złotych. Wnioski można składać do 17 grudnia 2020 roku. Tegoroczny Fundusz Naturalnej Energii jest programem kierowanym m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych znajdujących się na terenie […]

17 listopada 2020

Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska na rok 2021 – nabór do projektu edukacyjnego

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu oraz Dyrektor Programowy Akademii Chóralnej zaprasza dyrygentów i zespoły chóralne działające w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i artystycznych województwa zachodniopomorskiego do udziału projekcie edukacyjnym „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2021” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest m.in. upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród […]

3 listopada 2020

Konkurs dla nauczycieli pn. ”Statystycznie, najlepszy scenariusz”

Rok 2020 jest rokiem Powszechnego Spisu Rolnego. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny przygotował dla Nauczycieli Konkurs pt.: „Statystycznie, najlepszy scenariusz” na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych promujący Statystykę oraz Powszechny Spis Rolny 2020.  Regulamin konkursu znajduje się na stronie: spisrolny.stat.gov.pl

23 września 2020

Szkoła Dialogu online

Ogólnopolski program edukacyjny Szkoła Dialogu ma na celu uwrażliwianie uczniów na zagadnienia związane z tematyką historii, tradycji i kultury Żydów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.