12 czerwca 2018

XV Konferencja „Informatyka w Edukacji – IwE2018” – TORUŃ – 26-28 czerwca 2018 r.

Tematem przewodnim IwE2018 jest: Myśl komputacyjnie! Jest to konferencja jubileuszowa, powiązana z 70-leciem informatyki w Polsce

W tym roku konferencja otwiera się na wszystkich nauczycieli i wykładowców, którzy chcą w sposób świadomy wykorzystywać metody i techniki wypływające z informatyki do rozwiązywania problemów w nauczanych przez siebie przedmiotach. Myślenie komputacyjne stało się podstawą ostatnich zmian w nauczaniu informatyki. W następnym kroku powinno przeniknąć do wszystkich dziedzin.

Konferencja jest również okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających edukację w szerokim zakresie.

Szczegółowe informacje o konferencji, możliwość rejestracji, przesyłanie propozycji wystąpień i warsztatów oraz informacje dla Sponsorów są dostępne na stronie: http://iwe.mat.umk.pl.

Pozdrawiam serdecznie w imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr Anna Beata Kwiatkowska

IwE2018