19 kwietnia 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 19 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Wnioski i użytkownicy:

  • Dodanie możliwości filtrowania listy wniosków o dostęp do SIO oraz listy użytkowników po typie podmiotu oraz numerze REGON podmiotu

Dane zbiorcze:

  • Wydatki – dodanie paragrafu 471

Z poważaniem,
Zespół SIO