22 marca 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 19 marca 2021r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Wnioski:

  •  Ze względów technicznych, wnioski o dostęp do SIO, które nie zostały rozpatrzone lub do których nie zostały pobrane dane dostępowe w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku automatycznie otrzymują status „anulowany”.

Uczeń:

  • Lista uczniów – dodanie etykiety oraz filtra dotyczącego zaznaczenia informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej w dniu 30 września.

Z poważaniem,
Zespół SIO