23 czerwca 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 22 czerwca 2021r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji:

RSPO:

  • Umożliwienie zmiany typu podmiotu z „Placówka Kształcenia Ustawicznego bez szkół” na „Centrum Kształcenia Zawodowego”

Z poważaniem,
Zespół SIO

Źródło: CIE