15 czerwca 2022

Fundusz Stypendialny im. Longina Komołowskiego

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego utworzył Fundusz Stypendialny im. Longina Komołowskiego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Honorowy Patronat nad Funduszem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.

Więcej o stypendium

Celem programu stypendialnego jest wspieranie finansowe uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin z regionu w uzyskiwaniu jak najwyższego poziomu wykształcenia i rozwijaniu ich talentów. Nagrodzonych zostanie do 10 laureatów w następujących kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej oraz działalności społecznej (w tym wolontariusze).

Na zgłoszenia Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego czeka do 10 lipca 2022 roku.

Uroczystość wręczenia laureatom stypendiów nastąpi 30 sierpnia 2022 roku, przy bramie Stoczni Szczecińskiej, w trakcie rocznicowych uroczystości podpisania Porozumień Sierpniowych.

W załączniku znajdują się:

  • wniosek o przyznanie stypendium im. Longina Komołowskiego,
  • Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Longina Komołowskiego,
  • klauzula informacyjna do stypendium.

Informacji w sprawie stypendium udziela Katarzyna Stróżyk (mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl, tel. 91422 74 22).

Załączniki