21 sierpnia 2023

Ósma edycja Olimpiady Statystycznej

W nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024, po raz ósmy Główny Urząd Statystyczny we
współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizuje Olimpiadę Statystyczną.

Jest to ważna inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do zgłębiania wiedzy z zakresu: statystyki, ekonomii,
administracji i handlu. Dodatkowo prowadzi do doskonalenia umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji,
rozwijania myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy
i interpretacji.


Udział w Olimpiadzie Statystycznej jest dla młodzieży znakomitą okazją do zdobycia cennego doświadczenia oraz motywacją do pogłębiania wiedzy w zakresie statystyki.

W ubiegłorocznej VII edycji Olimpiady Statystycznej wzięło udział prawie 3600 uczniów z 1 188 szkół z całej Polski.

Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad wspieranych i dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

https://www.gov.pl/web/edukacjainauka/terminyolimpiadwrokuszkolnym20232024

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady, w tym Regulamin, zakres wiedzy, terminy poszczególnych etapów, testy z poprzednich edycji są dostępne na stronie:
https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/