18 sierpnia 2023

Druga edycja programu „Twarze depresji dla Szkół”

W odpowiedzi na setki wiadomości, spływające od nauczycieli z całej Polski, o potrzebie wsparcia ich psychoedukacyjnego, uruchomiona zostaje druga edycja programu „Twarze depresji dla Szkół”.


Zapisy dla nauczycieli szkół podstawowych trwają do 6.09.2023 r. i można to zrobić przez stronę: https://twarzedepresji.pl/tddlaszkol

Program obejmie pół tysiąca nauczycieli – wychowawców szkół podstawowych. Nie jest to program dla psychologów i pedagogów szkolny ale dla nauczycieli. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wsparcie programu

Program zawiera trzygodzinne szkolenie online nt. zdrowia psychicznego uczniów m.in. depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia snu, żałoba i zaburzenia adaptacyjne. Szkolenie odbędzie się 12.09.2023 r. od 9.00 do 12.00 na platformie Teams. W całości będzie nagrane i nauczyciele objęci programem, którzy nie będą mogli wziąć w nim udziału na żywo, otrzymają link do nagrania do odsłuchania w dogodnym momencie. 
Wszyscy nauczyciele otrzymają broszurę psychoedukacyjną z opisem zagadnień poruszanych podczas szkolenia oraz scenariusze 10 lekcji wychowawczych ważnych dla zdrowia psychicznego uczniów. Nauczyciele – wychowawcy przez cały rok szkolny będą proszeni o realizację po kolej opisanych scenariuszy, a na koniec roku zostaną poproszeni o uzupełnienie 2 kwestionariuszy niezbędnych do ewaluacji programu. 
Możliwość – przez cały rok szkolny –  korzystania z mailowego wsparcia psychologa fundacji. Nauczyciele otrzymają dostęp do specjalnej dedykowanej dla niej skrzynki.

Autorzy wykładów

godz. 9.00 Bożena Falkowska – psycholog, psychoterapeutka – zagadnienia: zaburzenia adaptacyjne, zespół stresu pourazowego PTSD, żałoba;

godz. 10.00 Maria Kocurowska – psycholog dziecięca – zagadnienia: prezentacja 10 scenariuszy lekcji wychowawczych ważnych dla zdrowia psychicznego uczniów;

godz. 11.00 Anna Morawska-Borowiec – psycholog, prezes Fundacji „Twarze Depresji” – zagadnienia: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu.

Nauczyciele objęci programem będą mieli możliwość przez cały rok szkolny korzystania z mailowego wsparcia psychologa fundacji. Otrzymają dostęp do specjalnej dedykowanej dla niej skrzynki.

Program zapewnia nauczycielom psychoedukację oraz dostęp do narzędzi – scenariuszy lekcji wychowawczych, które pomogą im wspierać uczniów w trosce o ich zdrowie psychiczne.