6 lutego 2024

LabTest – Ogólnopolski konkurs wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej, pod nazwą ,,LabTest”. Wydarzenie organizowane jest przez członków Studenckich Towarzystw Diagnostów Laboratoryjnych uczelni medycznych z całej Polski.

Cel konkursu

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o medycynie laboratoryjnej, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiadomości uczniów oraz stworzenie możliwości prezentacji posiadanych przez uczniów wiedzy i umiejętności; wdrażanie do samokształcenia.

Etapy konkursu

  • Pierwszy etap odbędzie się już 29 lutego 2024 r. stacjonarnie w szkołach.
  • Drugi etap odbędzie się na Wydziałach Farmaceutycznych UM w drugiej połowie marca (test wiedzy).
  • Finałowy trzeci etap odbędzie się w Warszawie w siedzibie rajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na przełomie kwietnia i maja br.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat konkursu, kontakty do opiekunów wojewódzkich projektu, zasady uczestnictwa, materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli oraz regulamin wraz z załącznikami dostępne są na https://www.facebook.com/LabTestOKWDL/ oraz https://kidl.org.pl/news/view?id=6759.