8 lutego 2024

„Bohater na stówę” ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji jubileuszu polskiego złotego

Z okazji jubileuszu stulecia polskiego złotego, Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bohater na stówę”.

Dla kogo

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel konkursu

Celem konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania historią lokalną oraz upamiętnienie zasługujących na uznanie czynów Polaków – bohaterów historii lokalnej.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu banknotu o nominale 100 złotych z wizerunkiem bohatera/-ki historii lokalnej oraz przygotowaniu pisemnego opisu biograficznego wybranego bohatera/-ki.

Dodatkowe informacje

Prace konkursowe należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r. na adres: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Edukacji Narodowej ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Marta Snarska – Bohater na stówę” lub na adres poczty elektronicznej marta.snarska@ipn.gov.pl w wiadomości o temacie „Bohater na stówę” w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r do godz. 23:59.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu na stronie: https://www.bohaterna100.pl/ .