26 maja 2023

Konkurs na scenariusze lekcji poświęconych problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego dnia 22 maja 2023 r. o godz. 10:00 otwiera konkurs na najlepsze scenariusze lekcji poświęconych problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej.

Uczestniczyć w konkursie mogą wszyscy nauczyciele, którzy zdecydują się napisać 5 scenariuszy lekcji, które mogą być realizowane w ramach następujących przedmiotów szkolnych:

  • historia;
  • język polski;
  • wiedza o społeczeństwie;
  • historia i teraźniejszość;
  • muzyka;
  • plastyka;
  • podstawy przedsiębiorczości.

Czas na składanie zgłoszeń minie 31 lipca 2023 r. o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.