22 września 2021

Konkurs na projekt gier planszowych pt. „Inżynierowie dla Niepodległej Polski”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu systemu oświaty, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych w gospodarce oraz działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi. W tym roku po raz pierwszy NOT organizuje konkurs na opracowanie projektu gry planszowej pt. „Inżynierowie dla Niepodległej Polski”.

Cel przedsięwzięcia

Projekt ten ma na celu:

  • popularyzację polskich twórców techniki, ich prac naukowych i racjonalizatorskich oraz ich wkładu w budowę niepodległej, demokratycznej Polski,
  • zachęcenie uczniów do poznania historycznego dorobku polskich naukowców i inżynierów,
  • wychowanie w poczuciu dumy z wkładu polskich inżynierów w rozwój cywilizacyjny Polski i świata.

Konkurs ma służyć poszerzeniu wiedzy historycznej uczniów, wyrobieniu praktycznych umiejętności korzystania ze źródeł historycznych (kwerenda) oraz stymulować rozwój młodych ludzi w kierunkach historii i techniki.  Wydarzenie to objęte jest Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Więcej informacji znajduje się również na stronie internetowej organizatora.