21 września 2021

Solve for Tommorow – lokalnie rozwijać i wspierać młodzież

20 września br. rozpoczęła się rekrutacja do pilotażowej edycji nowego ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Solve for Tommorow”. Firma Samsung (organizator przedsięwzięcia) zaprasza do udziału zespoły składające się z uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielką lub nauczycielem oraz zespoły studenckie (I i II rok). Honorowy Patronat objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, GovTech Polska oraz NASK.

Misja

Solve For Tomorrow jest globalnym programem organizowanym przez Samsung. W ramach tego programu młodzi ludzie mierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata. To przestrzeń do nauki, wymiany pomysłów oraz projektowania i wprowadzania rozwiązań lokalnych problemów. Celem programu jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie poczucia sprawczości w pokoleniu nastolatków i młodych dorosłych. Dzięki udziałowi w SFT w przyszłości będą oni lepiej przygotowani do współpracy przy zarówno lokalnych, jak i globalnych działaniach społecznych czy ekologicznych niezależnie od ich tematyki.

Przebieg realizacji

Uczestnicy i uczestniczki programu realizują grupowe projekty w ramach trzech Wyzwań: Zdrowie, Bezpieczeństwo oraz Klimat. Działania te przebiegają zgodnie z kolejnymi etapami metodologii Design Thinking: empatyzowanie, diagnozowanie problemu, generowanie pomysłów, prototypowanie, testowanie. Podczas realizacji projektów poznają również metodę STEAM, zakładającą podejmowanie aktywności, w ramach których wykorzystywane będą przynajmniej dwie z pięciu dziedzin nauki (S – Science, T – Technology, E – Engineering, A – Arts, M – Math). Podczas realizacji projektów uczestniczki i uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie merytoryczne ekspertek i ekspertów specjalizujących się w różnych obszarach wiedzy oraz trenerek i trenerów Design Thinking.

Wyzwania

“Zdrowie” obejmuje wiele obszarów funkcjonowania człowieka. Nie sprowadza się do fizycznego komfortu i dobrego samopoczucia, a wręcz przeciwnie, jest pojęciem szerokim, wkracza w sferę dobrostanu psychicznego, bez którego nie sposób w pełni funkcjonować i realizować swoich talentów, aktywnie i twórczo wpływać na otoczenie, w pełni dbać o siebie i najbliższych.

Minione miesiące uwydatniły konieczność pochylenia się nad aspektami zdrowia i samopoczucia każdego z nas. Stało się to doświadczeniem globalnym, pokazując, z iloma problemami musimy się jeszcze zmierzyć. Całkowita zmiana tryb u życia wymuszona przez pandemię okazała się kluczowa dla zdrowia fizycznego i psychicznego, nie tylko ze względu na wirusa SARS-CoV-2.

A chociaż możliwości, które dają nowe technologie, z jednej strony stały się buforem bezpieczeństwa – dzięki ich istnieniu nauka w szkole i na uczelniach była możliwa do zorganizowania, tak jak wiele stanowisk pracy można było przenieść do domowego biura – tak z drugiej strony ukazały problemy wymagające analizy i próby ich rozwiązania. Spędzanie wielu godzin przed ekranem komputera, bycie online przez większą część doby dowiodło, jak ważnym tematem jest cyfrowy dobrostan, czyli wrażliwość na własne samopoczucie i umiejętność organizacji różnorodnych form aktywności, dzięki którym człowiek nie popada w rutynę i ma więcej energii.

Ograniczone kontakty społeczne, zmiany domowych i szkolnych rytuałów, dojmująca niepewność co do kolejnych dni oraz oczekiwanie na nadejście jakiejś odmiany – ta atmosfera niepokoju i bezradności na szeroką skalę sprawiła, że wciąż borykamy się z różnymi problemami, a nawet koniec pandemii nie spowoduje, że natychmiast się rozwiążą.

Pandemia wpłynęła również na kwestie dostępu do ochrony zdrowia. Pojawiły się teleusługi oraz e-usługi zdrowotne, które często zastępują bezpośredni kontakt z lekarzem. Ta nowa forma organizacji i komunikacji również rzuciła światło na wiele problemów do przemyślenia i stworzenia nowych dobrych praktyk w tym wymiarze.

W obliczu tych i wielu innych wyzwań związanych ze zdrowiem potrzebujemy nowego, świeżego spojrzenia na rzeczywistość w czasach pandemii COVID-19 i po niej. Zdrowy człowiek ma energię do działania. Może uczyć się, rozwijać i spełniać, odkrywając swoje talenty i realizując ambitne i wymagające przedsięwzięcia, będące odpowiedzią na problemy XXI wieku.

Dlaczego Solve for Tommorow?

Młody człowiek chce mieć realny wpływ na przyszłość. Chce dokonywać pozytywnych zmian w najbardziej efektywny, zgodny ze swoimi talentami i zainteresowaniami sposób. Ma pomysły, wyciąga wnioski, formułuje wnikliwe spostrzeżenia.

Udział w programie Solve For Tomorrow pozwoli uczennicom i uczniom wskazać kluczowe wyzwania XXI wieku i wypracować formy działania, które pomogą w diagnozowaniu lokalnych problemów, a przy tym zdobędą i rozwiną kluczowe kompetencje przyszłości. Tym samym osoby dołączające do programu będą współtworzyć twórcze przestrzenie zmiany otwarte na potrzeby człowieka i jego środowiska.

Więcej informacji

Udział w programie jest bezpłatny. Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie internetowej projektu.

Dane kontaktowe do organizatora programu:

  • Magdalena Olborska, CSR Manager (m.olborska@samsung.com, tel. 600 098 192),
  • Krzysztof Budek, Senior PR Specialist (k1.budek@partner.samsung.com, tel. 698 074 840).