17 października 2019

Uznawanie nowego rodzaju świadectw ukraińskich o uzyskaniu pełnego wykształcenia średniego

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Współpracy Międzynarodowej informuje, że kwestia uwzględnienia nowego rodzaju świadectw ukraińskich o uzyskaniu pełnego wykształcenia średniego w Umowie między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni z 2005 r. została ostatecznie wyjaśniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Świadectwa o nazwie „ϲвідоцтво про здобуття повної загальної сердньої освіти” wydawane na Ukrainie od 2019 r. podlegają w naszym kraju uznaniu z mocy prawa jako dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na podstawie ww. Umowy.

W załączeniu pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Współpracy Międzynarodowej dot. trybu i zasad uznawania nowego rodzaju świadectw ukraińskich  o uzyskaniu pełnego wykształcenia średniego.

 

Załączniki