30 października 2019

Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Załączniki

Rozporządzenie MEN
Data: 2019-10-30, rozmiar: 440 KB