2 marca 2021

Zaproszenie na szkolenie online nt. „Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego – aktualizacja wiedzy o społeczno-kulturowej rzeczywistości i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej”

ORE zaprasza na szkolenie nt. „Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego – aktualizacja wiedzy o społeczno-kulturowej rzeczywistości  i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej”, które będzie miało charakter zarówno wykładu jak i warsztatu.

Szkolenie przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego zainteresowanych tematyką i nauczających młodzież w wieku 12-18 lat.

Spotkanie online poprowadzi francuska specjalistka FLE – Marianne Ferrer z CLA w Besançon.

Zapisy na szkolenia za pomocą formularza elektronicznego: https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenie/Szkolenie/DanePodstawowe/6233

Data rozpoczęcia: 12.03.2021, o godz.16:00

Data zakończenia: 26.03. 2021, o godz.18:00

Rejestracja kończy się 9 marca 2021 r.