21 lipca 2022

Zgłaszanie zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących niewidomych na rok szkolny 2022/2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Termin zgłoszeń

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia 28 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje

Na stronie https://www.ore.edu.pl/2022/07/zaptorzebowanie-nadrukzaadaptowanych­ podrecznikow-dla-uczniow-slabowidzacych-i-niewidomych-na-rok-szkolny-2022-2023/

zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania. Zebrane dane umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Wersje elektroniczne podręczników

Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z wersji elektronicznych zaadaptowanych podręczników, które są do pobrania w aplikacji ORE „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami”    https://adaptacie.ore.edu.pl/index.php.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji z Panią Joanną Różańską tel. 22 570-83-03.