18 lipca 2022

Jubileusz 20-lecia Muzeum Regionalnego w Bobolicach

15 lipca br., w auli bobolickiego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczystość Jubileuszu 20-lecia Muzeum Regionalnego w Bobolicach. W wydarzeniu uczestniczyli Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek.

Uroczystości w Bobolicach

W ramach uroczystości odbyły także się między innymi pokaz sprzętu wojskowego 34. Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach oraz wystawy „Pokolenie Baczyńskiego” (przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie) oraz „Z historii miasta”.

Historia muzeum

Początki bobolickiego muzeum sięgają 23 czerwca 2002 roku. Wtedy została utworzona Izba Muzealna, która posiadała ponad 400 eksponatów, zebranych drogą darowizn. Została z nich utworzona stała ekspozycja.

Z początkiem 2003 roku zaczęto nakreślać nową, ogólną wizję rozwoju izby, strukturę zbiorów oraz program naukowo-oświatowy. Ówcześnie placówka kulturalna swym charakterem nawiązywała do przedwojennego Heimatmuseum, utworzonego w Bobolicach w 1923 roku. Gromadzono wtedy ruchome zabytki z regionu Pomorza Środkowego, szczególnie z ziemi bobolickiej, zarówno poniemieckie oraz przywiezione przez polskich osadników. Zbiory podzielono na poszczególne działy (archeologiczny, etnograficzny, galeria – współczesne malarstwo i grafika, historia miasta, militaria). Działem wiodącym była „Sztuka Więzienna”, systematycznie rozbudowywana o eksponaty z organizowanych co dwa lata od 2009 roku wystaw twórczości więziennej, uprawianej w zakładach karnych okręgu koszalińskiego.

W tym okresie rozwinięto również szeroką działalność naukową i oświatową oraz współpracę z Muzeum w Koszalinie, z mediami, szczególnie z radiem Koszalin. Dla młodzieży szkolnej prowadzono lekcje muzealne, a dla dorosłych – prelekcje (także dla więźniów z okolicznych zakładów karnych).

Zostało to docenione przez władze samorządowe, które 15 marca 2013 roku podjęły decyzję o przekształceniu izby w Muzeum Regionalne. Uchwała Rady Miejskiej stworzyła szersze możliwości jego materialnego rozwoju i działalności naukowo-oświatowej, np. w zakresie organizacji wystaw, wymiany informacji, publikacji materiałów oraz współpracy z innymi muzeami. Uroczysta inauguracja działalności muzeum w nowej formule odbyła się 29 czerwca 2013 roku.

30 listopada 2021 roku, podczas sesji Rady Miejskiej w Bobolicach, uchwalono, że rok 2022 będzie Rokiem Jubileuszu 20-lecia bobolickiego Muzeum Regionalnego.

Galeria