24 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Szczecinie

24.06.2022r. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Szczecinie.

 

Pod opieką Ośrodka jest 67 wychowanków. Czworo z nich, właśnie dziś, pożegnało się z OREW w Szczecinie.

PSONI Koło w Szczecinie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, zwane dalej PSONI Koło w Szczecinie działa od 1964 roku (1964 rok – utworzenie Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD w Szczecinie). Jest organizacją pozarządową, non – profit.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

OREW Szczecin

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy z oddziałem przedszkolnym utworzony w 1989 r. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi kalectwami w wieku realizacji obowiązku szkolnego. Dodatkowo dzieci objęte są opieką w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Ośrodek zajmuje się realizacją obowiązku szkolnego na podstawie indywidualnych programów edukacyjnych.

Galeria zdjęć