30 listopada 2023

Wręczenie Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie

30 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie wręczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak.

Wręczenie Certyfikatów

Podczas uroczystej gali Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie za rok 2022 z rąk Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Jerzego Sołtysiaka oraz Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie Danieli Arciszewskiej odebrały szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie;
  • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie;
  • Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie.

Natomiast listy gratulacyjne za uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie otrzymały:

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie oraz
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie.

Przyznanie Wojewódzkiego Certyfikatu

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem promującym zdrowie oraz jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy na rzecz zdrowia uczniów.

Przyznanie Krajowego Certyfikatu

Krajowy Certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Oba certyfikaty ważne są 5 lat.

Galeria