29 września 2023

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym. Honorowym patronatem objął wydarzenie Minister Edukacji i Nauki. Dyrektorze, nie czekaj, zgłoś swoją szkołę!

Cel konkursu

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Idea 

Idea Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego sięga korzeniami klasycznej europejskiej kultury. Jej ukoronowaniem była retoryka, jako sztuka pięknego wysławiania się. Była wyróżnikiem ogłady, elokwencji, bardzo dobrego, wręcz gruntownego wykształcenia. Stanowiła domenę wybitnych mężów stanu, dyplomatów, prawników, humanistów czy filozofów. Była także szkołą precyzyjnego myślenia, analizy, perswazji i przekonywania. Korzystanie z retoryki klasycznej dzisiaj to perspektywa kształcenia dogłębnie humanistycznego, ogólnokształcącego i chyba najbardziej rozwijającego młodego człowieka. Jest to program jednocześnie tradycyjny i zarazem bardzo nowoczesny. Tradycyjny, bo chodzi o korzystanie ze wspaniałego dziedzictwa intelektualnego. Nowoczesny, gdyż szczególnie dzisiaj jest potrzebna biegłość w mówieniu, w uczciwej, godziwej argumentacji, zdolność obrony własnych przekonań, umiejętność prowadzenia rzeczowego sporu itd. Ogólnopolski Konkurs Retorycznego poprzez analizę i interpretację tekstów literackich oraz poprzez wystąpienia publiczne uczniów ma być zachętą dla młodzieży do rozwijania kultury żywego słowa.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 23 listopada 2023 r. przez formularz zgłoszeniowy.

3 etapy konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • etap I szkolny – 8.12.2023 r.
  • etap II wojewódzki – 8.03.2024 r.
  • etap III ogólnopolski – 10.05.2024 r.

Punkty przy rekrutacji

Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2431).

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://konkursretoryczny.lscdn.pl/

Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Koordynatorzy konkursu

Ogólnopolski Koordynator Konkursu – st. wiz. Ewa Walczak tel. 81 538 52 44

Wojewódzki Koordynator Konkursu – st. spec. Urszula Jeleńska tel. 91 442 75 72