1 kwietnia 2022

Wojewódzka konferencja dotycząca oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z udziałem Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty

1 kwietnia br. Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza uczestniczyła w wojewódzkiej konferencji dotyczącej oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zorganizowanej w formule online przez Wydział Kształcenia Ogólnego i Specjalnego. Wydarzenie skierowane było do dyrektorów publicznych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących.

Kobieta siedzi przed monitorem komputera.

Tematyka konferencji

Podczas webiarium starsi wizytatorzy z WKOiS (Mariusz Dubojski oraz Marlena Kościńska) przedstawili wyniki badania dotyczącego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów za rok szkolny 2020/2021, mówili o ocenianiu w kontekście sprawnego nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz ukazali ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w świetle przepisów prawa.

W dalszej części Mariusz Nosal – nauczyciel, dyrektor szkoły, doradca metodyczny ds. matematyki – mówił o ocenianiu w kontekście matematyki. Natomiast Anna Kiełb, konsultantka ds. awansu zawodowego i pomiaru dydaktycznego,  zajęła się tematem sztuki oceniania – studium przypadku.

Na koniec Zastępca Dyrektora WKOiS Iwona Matyjanowska przedstawiła rolę dyrektora w procesie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Zachęcamy do zapoznania się materiałami pokonferencyjnymi.

Galeria

Załączniki

Anna Kiełb - prezentacja
Data: 2022-04-04, rozmiar: 5 MB
Iwona Matyjanowska - prezentacja
Data: 2022-04-04, rozmiar: 2 MB
Małgorzata Makowska - prezentacja
Data: 2022-04-04, rozmiar: 2 MB
Mariusz Dubojski - prezentacja
Data: 2022-04-04, rozmiar: 3 MB
Marlena Kościńska - prezentacja
Data: 2022-04-04, rozmiar: 2 MB
Mariusz Nosal - prezentacja
Data: 2022-04-07, rozmiar: 3 MB