25 października 2022

Wojewódzka kampania #MojaSzkołaZdrowaSzkoła

25 października br. p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak wraz z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym Małgorzatą Domagałą – Dobrzycką zważyli plecaki uczniów klas 2 i 3 Szkoły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie w ramach kampanii wojewódzkiej #MojaSzkołaZdrowaSzkoła.

#MojaSzkołaZdrowaSzkoła

 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddział Szczecin podjął decyzję o organizacji kampanii pn. #MojaSzkołaZdrowaSzkoła. Celem kampanii jest poprawa warunków higieniczno- zdrowotnych dzieci i młodzieży. Przede wszystkim chodzi o stosowanie zasad ergonomii mebli szkolnych, odpowiednie obciążenia uczniów tornistrami oraz prawidłowe żywienie dzieci i doświetlenie stanowisk miejsc pracy ucznia w kontekście prawidłowego zdrowia wzroku.  

Szkolny tornister

 Plecak ucznia powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców. Ponadto powinien mieć równe, szerokie szelki, których długość umożliwi swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie do pleców. Cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, lżejsze – wyżej. Zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Instytutu Matki i Dziecka waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała dziecka.

Październik jest miesiącem ważenia tornistrów.

Galeria