27 października 2022

Konferencja pn. „Edukacja włączająca i integracyjna”

26.10.2022 r. odbyła się konferencja pt. „Edukacja włączająca i integracyjna” zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach we współpracy z partnerami z udziałem p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzego Sołtysiaka.

Cel spotkania

Celem spotkania było wsparcie w trudnej codziennej pracy nauczycieli, specjalistów i rodziców. Kurator w swoim wystąpieniu podkreślił, że temat edukacji włączającej od 2006 r. jest wciąż aktualny. Kuratorium Oświaty w Szczecinie reprezentowały także Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Małgorzata Gucz oraz Starszy Wizytator Wydziału Kształcenia Branżowego Jolanta Smagalska. .

Pani Teresa Mamos reprezentująca Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pyrzycach wprowadziła uczestników w ogólne założenia edukacji włączającej. Pani Iwona Sondej-Pawlak – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła edukację włączającą z punktu widzenia rodzica dziecka z niepełnosprawnością, nauczyciela oraz terapeuty. Na temat pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie wypowiedziała się pani Weronika Dwojakowska – konsultant ds. kształcenia specjalnego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na zakończenie spotkania pani Marta Hołownia reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przedstawiła doświadczenia z gabinetu terapeutycznego na podstawie studium przypadku. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat najbardziej nurtujących problemów oraz zmian przepisów prawa w zakresie edukacji włączającej.

Galeria

Fot. Zespół Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach