4 kwietnia 2022

Wizyta Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty w Bierzwniku

Na zaproszenie Wójta Gminy Bierzwnik Anety Kołudy Zachodniopomorska Kurator Oświaty odwiedziła Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku. W placówce odbyło się spotkanie pani kurator z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bierzwnik.

Dwie kobiety. W tle przedszkolaki.

Pomoc dla ukraińskich uczniów

Podczas wizyty omówione zostały problemy dotyczące między innymi przyjmowania ukraińskich uczniów do szkół, możliwości tworzenia oddziałów przygotowawczych, czy zatrudniania w szkołach obywateli z Ukrainy.

Przedstawione rozwiązania, adekwatne do sytuacji tej konkretnej gminy, czy konkretnych szkół, pozwoliły na zaplanowanie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania placówek.

W spotkaniu uczestniczyła także Monika Sierant, Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Galeria