8 lutego 2019

Warsztaty dla nauczycieli „Śladami Stanisława Moniuszki”

Szanowni Państwo,

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, „przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki”. Dlatego w imieniu własnym oraz Rektora Akademii Sztuki z prawdziwą przyjemnością zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i animatorów kultury z naszego województwa do udziału w 5-godzinnych nieodpłatnych warsztatach pt. „Śladami Stanisława Moniuszki”, organizowanych dla dwóch grup w dniach 26 i 27 lutego 2019 r. w Szczecinie, w sali koncertowej Akademii Sztuki, przy al. Niepodległości 40.

Program warsztatów opracowała i zajęcia poprowadzi pani Iwona Wierzbicka – nauczyciel dyplomowany muzyki i edukacji wczesnoszkolnej, wykładowca na Akademii Sztuki w Szczecinie, trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Autorka oparła swój program na założeniach pedagogiki zabawy oraz działaniach twórczych, psychologicznych uwarunkowaniach rozwoju logicznego myślenia i aktywnym słuchaniu muzyki. W planie m.in.: zabawy integracyjne i gry  wprowadzające dzieci w muzyczny świat Moniuszki, przykłady zabaw związanych z twórczością kompozytora, rozwijających kreatywność, a także działania plastyczne wskazujące sposoby samodzielnego wykonania rekwizytów.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

 

Rejestracja wyłącznie elektroniczna poprzez poniższe formularze:

– I grupa: 26 lutego 2019 r. o godz. 16.00-20.15

– II grupa 27 lutego 2019 r. o godz. 16.00-20.15