11 lutego 2019

Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych,
w których organizowane jest kształcenie według indywidualnego programu i toku nauki

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych szkołach podstawowych prowadzone jest monitorowanie „Organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wytypowanych publicznych szkół podstawowych o wypełnienie zamieszczonych tam formularzy, dostępnych także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

Ankiety będą widoczne na platformie SEO w terminie od 4 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki