25 listopada 2022

VI Zachodniopomorski Kongres Oświatowy

24 listopada 2022r. w hotelu Seaside Park w Kołobrzegu, rozpoczął się VI Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, organizowany przez Technopark Pomerania, w którym udział wziął Bogusław Ogorzałek – Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty.

Uczestnicy Kongresu

W pierwszym dniu Kongresu uczestniczyli m.in.: Bogusław Ogorzałek – Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Maciej Kopeć – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Prelegenci

Na temat kwalifikacji zawodowych nauczycieli w świetle standardów kształcenia mówiła Małgorzata Radziwołek – Dyrektor Delegatury w Koszalinie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Podstawę programową, kwalifikacje zawodowe nauczycieli, wymagania dla szkół niepublicznych przedstawiła Małgorzata Gucz – Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Natomiast Maciej Kopeć wraz z Olgą Grabowską Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poruszyli tematykę środków europejskich dla szkół i samorządów, czyli tzw. dobrych praktyk w edukacji. Podczas konferencji mówiono również o zagadnieniach dotyczących szkół przyszłości po COVID-19 i wyzwań stojących przed polską edukacją oraz edukacji dla wszystkich etapów reformy edukacji włączającej i finansowania proponowanych zmian.

Tematyka

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest obecna sytuacja dyrektorów szkół i przedszkoli, którym w ostatnim czasie przybywa zarówno obowiązków, jak i odpowiedzialności. Poruszany jest również temat nowelizacji Karty Nauczyciela, edukacji włączającej, wynagrodzeń w sektorze oświaty, a także odkrywania i definiowania własnej tożsamości jako lidera.

O Kongresie

Zachodniopomorski Kongres Oświatowy jest cyklicznym wydarzeniem oświatowym skierowanym do przedstawicieli samorządów, przede wszystkim prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz dyrektorów wydziałów oświaty i szkół oraz przedszkoli województwa zachodniopomorskiego, celem którego jest omówienie ważnych i aktualnych aspektów funkcjonowania oświaty.

Galeria