24 listopada 2022

Ankieta „Aktualizacja danych dotyczących komputerów służbowych dla nauczycieli”

Przypominamy o konieczności wypełnienia ankiety zatytułowanej „Aktualizacja danych dotyczących komputerów służbowych dla nauczycieli”. Ankieta została udostępniona w Strefie Pracownika SIO i będzie dostępna do 25 listopada br.

Tablica z napisem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Cyfryzacja edukacji

Dane pozyskane z ankiety pozwolą Ministerstwu Edukacji i Nauki na właściwe przygotowanie planowanych działań w obszarze cyfryzacji edukacji, dlatego też zależy nam na jak największym odsetku szkół i placówek, które wypełnią ankietę. Szkoły, które już wypełniły ankietę, nie muszą tego robić ponownie.

Ankieta została udostępniona następującym typom szkół i placówek:

ID

Typ podmiotu

1 Przedszkole
3 Szkoła podstawowa
14 Liceum ogólnokształcące
16 Technikum
19 Szkoła policealna
20 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
21 Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
24 Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
26 Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
27 Liceum sztuk plastycznych
80 Zespół wychowania przedszkolnego
81 Punkt przedszkolny
85 Szkoła muzyczna I stopnia
86 Szkoła muzyczna II stopnia
89 Inna szkoła artystyczna
93 Branżowa szkoła I stopnia
94 Branżowa szkoła II stopnia