5 lipca 2022

Uczniowie z Ukrainy odwiedzili Kuratorium Oświaty w Szczecinie

5 lipca br., w ogrodzie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyło się spotkanie Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Jerzego Sołtysiaka z uczniami ze Szkoły Podstawowej I i II stopnia w Łanowcach na Ukrainie. Młodzi Ukraińcy wypoczywają wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Wolinie i Dargobądzu, w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Rada powstała 9 września 2015 roku, na mocy porozumienia pomiędzy rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Co roku PURWM dofinansowuje projekty wymiany i spotkań młodzieżowych, a także projekty informacyjno-promocyjne.

Wszystkie programy muszą opierać się na corocznie określanych priorytetach. W 2022 roku są nimi:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego,
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję przedsiębiorczości i wolontariatu,
  • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej, z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych,
  • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata,
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

Działalność Rady finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Jednym z beneficjentów programu jest wspomniana na wstępie podstawówka z Wolina, która razem ze szkołą w Łanowcach realizuje projekt „Morze, nasze morze”.

Współpraca Wolina z Łanowcami

Morska tematyka projektu wynika z położenia obu krajów nad morzem – Polski nad Morzem Bałtyckim i Ukrainy nad Czarnym. Uczniowie zapoznają się z wielkimi polskimi żeglarzami, okrywają kuchnię związaną z morzem, a także przygotowują koncert szant polsko-ukraińskich, na który zaproszona zostanie społeczność lokalna. Dzieci z Polski i Ukrainy wykonają badania związane z zanieczyszczeniem Morza Bałtyckiego oraz będą uczestniczyć w warsztatach ekologicznych o ochronie mórz.

Projekt został zainaugurowany w minioną sobotę i potrwa do 9 lipca.

Galeria