1 lipca 2022

Konkurs EDUinspiracje i EDUinspirator – zaproszenie do udziału

EDUinspiracje jest to jedna z flagowych inicjatyw Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, która ma na celu wsparcie osób działających w środowisku edukacyjnym. EDUinspirator to konkurs dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych.

EDUinspirator

W konkursie nagradzane są osoby, które wyróżniają się szczególną aktywnością i wysoką jakością prowadzonych działań, wpływają na rozwój innych i przyczyniają się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym.

EDUinspirator to również mentor, który potrafi podzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą aby podnieść kwalifikacje innych osób i w ten sposób przyczynić się do ich sukcesu.

Kategoria Młody EDUinspirator

Skierowana jest do studentów, wolontariuszy, młodzieży i uczniów, którzy dzięki uczestnictwu w projektach edukacyjnych są inspiracją dla innych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

EDUinspiracje Media

W ramach EDUinspiracje organizowany jest dedykowany konkurs dla dziennikarzy EDUinspiracje Media. Jest to przedsięwzięcie dla osób, które w sposób ciekawy i inspirujący potrafią przedstawić zagadnienia związanie z edukacją: wywiady z ciekawymi ludźmi, reportaże o wydarzeniach i akcjach powiązanych z Unią Europejską, wyjazdach zagranicznych, stażach na uczelniach zagranicznych, doświadczeniach zawodowych, a w szczególności w ramach programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W konkursie mogą brać udział dziennikarze, publicyści, ale też redakcje. Materiały dziennikarskie można zgłaszać w kategoriach: Publicystyka, Reportaż, Wywiad.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej FRSE.