1 października 2018

Spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie

28 września br. Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska – Kulesza spotkała się z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.

Kurator wzięła udział w zajęciach z użyciem drukarek 3D, które realizowane są na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Wchodzące w skład Zespołu Szkół Technikum jest wiodąca szkoła ponadgimnazjalną w Goleniowie. Opierając swoją ofertę na potrzebach rynku pracy i dobrej współpracy z przedsiębiorcami co roku przyciąga mnóstwo chętnych.

Młodzież może się tu kształcić na takich kierunkach jak technik: hotelarstwa, spedytor, logistyk, informatyk z innowacją obsługa maszyn CNC, technik grafiki i poligrafii cyfrowej z innowacją obsługa drukarek 3D, żywienia i usług gastronomicznych oraz technik masażysta dla uczniów niewidomych i niedowidzących.

Tego dnia Zachodniopomorska Kurator Oświaty odwiedziła także Zespół Szkół Specjalnych    oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Goleniowie, która pełni funkcję ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego.

Placówka funkcjonuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i zajmuje się przede wszystkim udzielaniem specjalistycznej pomocy dzieciom wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zespół Szkół Specjalnych realizuje szeroką ofertą terapii usprawniających skierowaną również do uczniów realizujących obowiązek szkolny w formie włączającej lub integracyjnej.

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna+” przy placówce powstało Mini Miasteczko Rowerowe.

Wszystkie klasy są wyposażone w tablice multimedialne zdobyte w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica 2017.  

Szkoła jest również uczestnikiem programu Erasmus+  „Rozwój daje radość” oraz projektów z programu eTwinning:  „ Poznajemy się i uczymy statystyki”, „Skarby jesieni”, „Piję wodę z kranu” – realizowanego w ramach umowy partnerskiej z firmą Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o.