28 września 2018

70-lecie V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

28 września br., w gmachu Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się Akademia Inauguracyjna Roku Jubileuszowego TPD 1 i V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie.

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, podczas uroczystości, reprezentował Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

W wydarzeniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć, który otrzymał podczas gali pamiątkową statuetkę Asnyka.

Organizatorzy Roku Jubileuszowego przygotowali dla uczniów, nauczycieli, pracowników placówki, rodziców, absolwentów i zaproszonych gości liczne atrakcje, m. in.: festyn sportowo – naukowy Spotkanie w „Piątce”, potańcówka „Powróćmy jak za dawnych lat…”. Natomiast w sobotę, 29 września, w Floating Arena odbędzie się Sztafeta pokoleń: 70 przepłynięć basenu + 30 = 100 w Stulecie Niepodległości, a także, na Jasnych Błoniach, Bieg 70-lecia.

W trakcie trwania Roku Jubileuszowego będą organizowane liczne spotkania z wybitnymi absolwentami, nauczycielami, spotkania artystyczne i wspomnieniowe, wystawy tematyczne.

Rok Jubileuszowy zakończy się 8 czerwca 2019 roku Wielkim Koncertem Uczniów i Absolwentów oraz Koleżeńskim Piknikiem.

V Liceum Ogólnokształcące zostało założone w 1948 roku jako Szkoła Ogólnokształcąca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stopnia podstawowego i licealnego. Placówka należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Patronat nad szkołą objął Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Absolwentami „Piątki” są m. in.: prozaik i poeta Artur Daniel Liskowacki, adwokat Bartłomiej Sochański, pisarka Monika Szwaja, aktorka Agata Kulesza, prawnik i raper Adam Zieliński występujący pod pseudonimem Łona.