6 września 2019

Powierzenie funkcji doradcy metodycznego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Po przeprowadzeniu naboru na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz akceptacji kandydatów Zachodniopomorski Kurator Oświaty powierzył tę funkcję 36 nauczycielom.

Załączniki