9 września 2019

Rusza program szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów „Lekcja Enter”

9 września br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się konferencja inaugurująca Zintegrowaną Platformę Edukacyjną oraz program szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów „Lekcja: Enter”, której organizatorem było Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundacją Orange.

W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Prezes Fundacji Orange pani Ewa Krupa oraz Marek Charążek z Centrum Informatycznego Edukacji.

Podczas wydarzenia Wojciech Szajnar z Centrum Projektów Polska Cyfrowa mówił o projektach edukacyjnych finansowanych z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”, przedstawiciel MEN Rafał Lew – Starowicz zaprezentował działania ministerstwa w obszarze cyfryzacji edukacji oraz przedstawił Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, w tym e-materiały współfinansowane z Programu Power, natomiast Łucja Kornaszewska – Antoniuk z Fundacji Orange omówiła program szkoleń dla nauczycieli „Lekcja: Enter”.

Celem serii szkoleń jest przygotowanie nauczycieli do pełniejszego wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-zasobów w codziennej pracy.  Nauczyciele  będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej. Dzięki niej możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń.

Głównym założeniem projektu „Lekcja: Enter” jest przeszkolenie w ciągu 4 lat ponad 75 000 nauczycieli z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami. Ważnym aspektem projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnego rodzaju e-zasobów, w tym także dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl. W szkoleniach weźmie udział po 15% nauczycieli z każdego województwa.

Każdy nauczyciel odbędzie 40 godzin szkolenia, w tym 32 godziny szkoleń stacjonarnych oraz 8 godzin szkoleń on-line. Warsztaty te są przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych odpowiedzialnych za nauczanie wczesnoszkolne, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, artystyczne i informatyczne. W szkolenia zaangażowana będzie także kadra kierownicza szkół.

O granty na przeprowadzanie szkoleń mogą ubiegać się instytucje i organizacje z całej Polski (placówki doskonalenia nauczycieli – samodzielnie lub w konsorcjum), jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i fundacje, a także uczelnie wyższe w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli. Przez 4 lata Fundacja Orange przekaże około 100 grantów o wysokości do 450 000 złotych. Projekty merytoryczne będą musiały być zrealizowane w czasie 18 miesięcy.

Dofinansowanie na realizację projektów zostało przyznane przez Centrum Projektów „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020.

Rekrutacja nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Lekcja: Enter” rozpocznie się w roku szkolnym 2019/2020.

Materiały pokonferencyjne znajdują się na naszej stronie internetowej.